CafeLand - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải vừa ký ban hành Quyết định số 112 phê duyệt Đồ...
CafeLand - Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên mới đây đã làm việc với các sở, ngành và thị xã Phổ Yên...
Các dự án “treo”, chậm triển khai làm ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở...
CafeLand - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô...
CafeLand - UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500...
CafeLand - UBND tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định phê duyệt qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500...
CafeLand – UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm nghỉ dưỡng giải trí...
CafeLand - UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp...
CafeLand – UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu dân cư...
CafeLand - UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng,...