CafeLand - UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch phân khu Khu...
CafeLand - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định vừa có thông báo mời gọi đầu tư dự án...
CafeLand – UBND tỉnh Bình Dương vừa cho phép Công ty TNHH Phúc Đạt Connect 2 chuyển mục đích sử dụng...
CafeLand - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phê duyệt Đồ án qui hoạch phân khu xây dựng Khu...
CafeLand - Tập đoàn Vingroup vừa đề xuất thực dự án Trung tâm thương mại và cao ốc căn hộ cao...
CafeLand - UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về phương án đấu giá tài sản tạo lập bằng nguồn vốn ngân...
CafeLand – UBND tỉnh Đồng Nai vừa duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô...
CafeLand – UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ...
CafeLand – UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu...
CafeLand - Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác...