CafeLand - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ...
Chính phủ ban hành Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó bổ sung quy định giao đất, cho thuê đất với các thửa đất nhỏ do Nhà nước quản lý. Nguồn
CafeLand - Thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp được thành lập trên cơ sở toàn bộ 121,84 km2 diện...
CafeLand - "Chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố; huyện An Dương thành đơn vị...
CafeLand – UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ...
CafeLand - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây...
CafeLand – UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu...
CafeLand - UBND tỉnh Phú Thọ vừa duyệt quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị sinh thái du lịch...
CafeLand – UBND tỉnh Đồng Nai vừa duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô...
CafeLand - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc...