CafeLand - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đối với 3 khu...
CafeLand - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sovico thực...
CafeLand - UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000...
CafeLand – UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định số 6181/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây...
CafeLand - UBND tỉnh Sơn La vừa phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía...
CafeLand - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định hủy bỏ quy hoạch phân khu chức năng Khu đô thị...
CafeLand – UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định thu hồi toàn bộ diện tích 268 ha đất đã...
CafeLand - UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang năm 2021 và...
CafeLand – Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho Tập đoàn Sao Mai...
CafeLand - Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ...