(KTVN) – Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500. Theo quyết định, tổng diện tích đất công nghiệp trước và...
(KTVN) – UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Trung Thành (huyện Ý Yên), tỷ lệ 1/2000. Theo quyết định, phạm vi ranh giới Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Trung Thành thuộc...
(KTVN) – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Liêu đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Bình Liêu gồm 6 xã...
(KTVN) – UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai các quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) các khu chức năng thuộc Khu kinh tế Vân Phong. Theo đó, UBND tỉnh cho phép Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong...
(KTVN) – UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành 2 quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Chi Nê và Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Mới đây, UBND...
(KTVN) – UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045. Theo đó, Kinh phí thực hiện đồ án được phê duyệt gần...
(KTVN) – Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa chủ trì phiên họp toàn thể để thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045. Thành phố Đông Hà được lập quy...
(KTVN) – Vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành đến năm 2040. Khu vực lập Quy hoạch chung đô thị Đông Phú có diện tích 1.699,07 ha, bao gồm toàn...
(KTVN) – UBND TP Cần Thơ vừa quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô, thành phố Cần Thơ. Theo đó, vị trí lập quy hoạch tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, quy...
(KTVN) – UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng TP Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (tỷ lệ 1/10.000). Theo quyết định, điều chỉnh giảm quy mô khu vực xây dựng đô thị...